MÔN HỌC

Biểu diễn đàn Violon kết thúc khóa học: Nguyễn Hải Trần Anh

Em Trần Anh đang thể hiện bản thân trong chương trình biểu diễn đàn violon kết thúc khóa học tại trường Suối Nhạc Quang Trung.

học viên suối nhạc

 

   Địa điểm: Trường Suối Nhạc Quang Trung

   Thí sinh: em Nguyễn Hải Trần Anh

   Sinh năm 1999

   Lớp 2 Violon

   Nhạc cụ: đàn violon

   Bài trình bày: Menuet 2 (J.S. Bach).

Nguồn: Suối Nhạc Quang Trung

     

Công ty TNHH TM MINH THANH P.I.A.N.O
ĐC: 369 Điện Biên Phủ, F.4, Q.3, HCM
Tel: 08-3.839.6368.
Hotline: 0949 076 789
Email: info@pianominhthanh.com                             ​Website đã được Bộ Công Thương công nhận
 
 
Chấp nhận thanh toán
visabaokimmastercardnganluong
Website: www.pianominhthanh.com - www.amthanh.pianominhthanh.com - www.pianobrandnew.com - www.guitar.pianominhthanh.com