Đàn organ Roland BK-5 thích hợp cho nghệ sĩ đánh solo. Với các tính năng, hiệu suất cải tiến, Roland BK-5 thật sự đáp ứng được việc biểu diễn solo trên sân khấu.

Hơn 1100 giai điệu, bao gồm đầy đủ các bộ gõ, tích hợp màn hình, giao diện trực quan, âm thanh tự động, trật tự sắp xếp midi, ... giúp bạn trình diễn thoải mái nhanh chóng không phải thông qua hệ thống menu phức tạp và tính năng ghi âm vào usb nhanh chóng, bạn sẽ không bỏ lỡ giây phút thăng hoa nào cùng âm nhạc.


Demo ảnh

Style chia sẻ
- Trabit & world: TRADIT & WORLD.rar
- 8 Beat & 16 Beat: 8 BEAT & 16 BEAT.rar
- Ballroom: BALLROOM.rar
- Jazz & Blues: JAZZ & BLUES.rar
- Latin: LATIN.rar
- Country & Gospel: COUNTRY & GOSPEL.rar
- 50's & 60's: 50's & 60's.rar
- Bossa &samba: BOSSA & SAMBA.rar
- Disco & dance: DISCO & DANCE.rar
- Rock: ROCK.rar
- Contemprary: CONTEMPORARY.rar
- Classic: CLASSIC.rar

View more latest threads same category: